Overzicht projecten

  • Domotica, videocontact en nieuwe media: Toekomst thuis- met o.a. webportal en videocontact en community  voor klanten van corporatie en thuiszorgorganisatie; Webportals voor  senioren en complexen
  • E-health en Online hulp:  workshops, kenniscafé, projectideeën en pilots met nieuwe vormen van begeleiding (O)GGZ en jeugdzorg
  • E-participatie: verkenning en pilots met social media en e-tools: hoe kunnen bewoners worden bereikt en hoe commissies kunnen worden ondersteund
  • Woonvormen voor senioren,  starters, gehandicapten, maatschappelijke opvang, groepswonen,  allochtonen, cliënteninitiatieven.
  • Nieuwbouw: keuzepakketten, pve,  proces voor huurders en professionals
  • Nieuw wwz- arrangementen voor seniorencomplexen
  • Opplussen: strategie, tools en oppluskeuzepakketten
  • Maatschappelijk- en zorgvastgoed: diverse projecten en samenwerkingen
  • Wijk- en complexstrategieën:  vergrijzing, woonzorgcomplexen
  • Maatschappelijke opvang: tools en training voor signaleren en doorverwijzen, sociale kaart.

© Simpel Contact & Concepts, 2016