Nieuwe kansen met de WMO?

Voor bewoners en organisaties?

Dat er veranderingen zijn in de zorg zoals de  AWBZ en WMO is voor veel mensen wel duidelijk. Je kunt de TV of radio bijna niet aanzetten of je hoort erover. Maar wat betekent het precies als je in seniorencomplex woont en er gebeurt iets met je? En wat betekenen de wijzigingen voor een zorgaanbieder? Zijn er nieuwe arrangementen mogelijk of kunnen nieuwe markten worden aangeboord?  Welke koers te volgen?

Simpel Contact & Concepts, hielp Maria Dommer  met de aanpak en de juiste entree naar potentiële nieuwe klanten in een nieuw werkgebied. Samen met Portaal en St. WMD en bewoners, stelden ze een nieuw langer thuis arrangement voor een senioren in complex en omliggende buurt. Via laagdrempelige ronde tafel gesprekken werden bewoners geïnformeerd over de veranderingen in WMO- land en de nieuwe mogelijkheden.

In gesprek over de WMO en de toekomst.

In gesprek over de WMO en de toekomst.

Je leest erover in de krant. Nu begrijp ik wat me kan overkomen en wat ik kan doen” bewoner, 80 jaar.

We staan op de kaart!” directeur.

© Simpel Contact & Concepts, 2016