MFA- & Social Media. Bouwstenen voor Sociaal.

MFA- & Social Media. Bouwstenen voor Sociaal.

De afgelopen tijd kwam Social Media echt op stoom. Twitter, Youtube, Hyves, Facebook… Maar wat is het nu echt en wat kan je ermee? In het bijzonder als je als corporatie of gemeente een Multifunctionele Accommodatie MFA ontwikkelt of runt. Kan het bijdragen aan het bereiken van nieuwe doelgroepen? Kun je buurtbewoners verleiden tot cocreation? Hoe past het in de WMO of de maatschappelijke doelstelling? Simpel Contact & Concepts, hielp een  aantal partijen op weg: Gemeente Nijmegen, BaLaDe in Waalwijk, woningbouwcorporaties Ons Doel in Leiden en Woonbelangen- MH in Gouda, zorgpartij Pameyer in Rotterdam. In opdracht van MFA-lab, nu Bouwstenen van Sociaal, ontdekten we wat Social Media is en in de praktijk kan betekenen. Wat het daarnaast opleverde? Een tool  voor een aanpak met inzet van Social Media en een  workshop op het MFA- congres:  ’Meer met minder’ . Bovendien een praktische workshop ‘Schitter met Twitter’ voor wie direct aan de slag wil als organisatie.

© Simpel Contact & Concepts, 2016