Langer Zelfstandig wonen door evolutief te ontwerpen.

 

LANGER ZELFSTANDIG WONEN DOOR EVOLUTIEF TE ONTWERPEN 

Op uitnodiging van Platform en Economie en Ruimte:

Waarom is het onderwerp langer thuis wonen nu zo belangrijk
In voornamelijk de West-Europese landen wordt de demografische ontwikkeling gekenmerkt door vergrijzing. Deze vergrijzing leidt tot hogere uitgaven in de zorg in een tijd dat er bezuinigd wordt op overheidsuitgaven. Binnen enkele jaren zal, ondanks de crisis, dit ook tot een groeiend tekort aan nieuw opgeleid personeel leiden. Niet alleen in de zorg maar ook bij de bedrijven die zich bezighouden met nieuwe aanverwante technieken die dit tekort gaan compenseren. (Beroeps) scholing is dus een essentieel onderdeel van ontwikkelingsprogramma’s. De druk op de pensioenen in de toekomst betekent dat betaalbaarheid voor de zorgvragers zelf ook steeds meer van belang wordt, of zo niet al is! De zorg is een economisch sector die vaak zelfs in industriële regio’s alle andere sectoren overtreft en dus belangrijk voor de werkgelegenheid.

Langer thuis door evolutief te ontwerpen, foto Theo. Jansen

Langer thuis door evolutief te ontwerpen, foto Theo. Jansen

Wat is er gaande?:

  • Vooral in de West Europese landen wordt de demografische ontwikkeling gekenmerkt door vergrijzing.
  • Dit leidt tot hogere uitgaven die nodig zijn voor de zorg in een tijd dat er bezuinigd wordt op overheidsuitgaven.
  • Binnen enkele jaren zal, ondanks de crisis, dit ook tot een groeiend tekort aan nieuw opgeleid personeel in de zorg en bij de bedrijven leiden die nieuwe aanverwante technieken die dit tekort gaan compenseren produceren. Dus is (beroeps) scholing een essentieel onderdeel van ontwikkelingsprogramma’s.
  • De druk op de pensioenen in de toekomst betekent dat betaalbaarheid voor de zorgvragers zelf ook steeds meer van belang wordt, of zo niet al is.
  • De zorg is een economisch sector die vaak zelfs in industriële regio’s alle andere sectoren overtreft en dus belangrijk voor de werkgelegenheid.


Uitgangspunten voor langer thuis wonen:

  • Senioren (maar ook mensen met een fysieke of geestelijke  beperking) hebben het recht om zelfstandig te blijven wonen in hun vertrouwde  omgeving, dan wel te verhuizen naar een woning waarin zelfstandigheid gewaarborgd is.
  • Maar ook het recht om eigen regie te houden over de zorg die men nodig heeft en het netwerk dat daarbij hoort. Mensen willen dat uiteindelijk zelf. Zij geven hieraan de voorkeur boven de grootschalige seniorencomplexen of verzorgingshuizen. Zo blijkt uit veel onderzoek vanuit de doelgroep zelf. Op het moment dat iemand zijn of haar woning moet verlaten vanwege fysieke gebreken, al of niet tijdelijk. dan kost dat de samenleving geld.

Het is de uitdaging om voorgenoemde uitgangspunten in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij consumenten, investeerders, zorgorganisaties, woningbezitters,  maar ook ontwikkelaars, installatiebedrijven, opleidingsinstituten en stedenbouwkundige ontwerpers. Integraal betekent samenwerking zoeken met de  alle stakeholders en dat operationeel maken.

< Terug naar top van de pagina

Evolutief bouwen: het omgekeerde van aanpasbaar bouwen en ontwikkelen.
Bovengenoemde uitgangspunten hebben verschillende private partijen in Frankrijk doen bewegen om een businessplan te ontwikkelen  als antwoord op deze problematiek: Vivalib. Vivalib is zeer succesvol gebleken; het heeft geleid tot financierbare en kostenbesparende oplossingen (o.a. harde en zachte zorgkosten).

Vivalib richt zich op het concept Evolutief bouwen. Het gaat uit van de mens die zelf kiest, verantwoordelijk is, controle wil hebben over techniek, maar ook over het patiëntendossier en kritisch naar de zorg kijkt en participeert. Deze mens wil wonen in een omgeving die zichzelf aanpast als dat vanwege (meest) fysieke gebreken nodig is. En dat voor een betaalbare prijs. Dit laatste geldt ook voor de zorgverzekeraar, het gemeentelijke WMO loket, de corporatie, gerelateerde zorgleveranciers etc.

Multi-generationeel ontwerpen is de uitdaging en dat gaat verder dan denken in stenen. Het betekent ook werkende controleerbare IT oplossingen in de woningen van zeer hoog niveau mee nemen in de integrale aanpak. Hierbij gaat het niet alleen om robotica, maar ook de inzet van nanotechnologie via bio chips, telemedicine en EPD-bezit gekoppeld aan smartphone apps onder regie van de eigenaar.

In Frankrijk heeft de overheid een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld, genaamd Silver Economy. Vivalib was in 2013 de winnaar op het punt zelfstandig wonen. Dit keurmerk sluit ook aan bij de Europese programma’s gerelateerd aan het oplossen van de gevolgen van de huidige demografische ontwikkeling gekenmerkt door vergijzing en krimp.

Wat is Vivalib? Vivalib is een merk , methode en product dat de laatste 5 jaar ontwikkeld is in Frankrijk | http://www.vivalib.com/

Van Frankrijk naar Rotterdam.
Evolutief bouwen en ontwerpen is gerelateerd, maar ook een vervolg op de principes van duurzaamheid in gebiedsontwikkeling . Het is gekoppeld aan sociale duurzaamheid en eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van burgers. Maar het is ook een positief toekomstgericht antwoord op de bezuinigingen in de en als invulling voor principe van de  participatiemaatschappij. In Nederland is SEDHA de agency van dit programma en op zoek naar twee steden om vanuit een soort LAB aanpak te laten zien hoe het ook hier zou kunnen en waar dat toe leidt. Een grote stad en een kleine stad.
Een nieuw product ontwikkel je altijd met lokale partners  – SEDHA

Het ontwikkelen van een innovatief concept dient te gebeuren door middel van co-creatie. Dat betekent ook dat het uiteindelijke resultaat nooit een kopie zal zijn van iets wat elders in Europa is ontwikkeld. Het is maatwerk. Maar door gebruik te maken van bewezen resultaten komt je snel in een operationele uitvoeringsfase terecht.

Laten we samen meer leven toevoegen aan de jaren die komen gaan.

< Terug naar top van de pagina

 Klik voor hier voor hele programma: langer zelfstandig thuiswonen op basis van evolutief bouwen

 

 

© Simpel Contact & Concepts, 2016