Kleinschalig wonen

Ouderen, mensen met een beperking. Steeds vaker willen en kunnen zij in een normale wijk wonen.

Dat betekent een andere vastgoed concept, manier van woonbegeleiding en zorg en financiering zoals bij kleinschalig groepswonen of begeleid wonen.

Simpel Contact & Concepts ondersteunt bij dit proces.  Zoals met het opstellen van het PVE en exploitatieplaatje en welke domotica of online diensten meerwaarde bieden voor bewoners (en hun familie), medewerkers en welke voordelen dit voor de organisatie dit kan meebrengen.

© Simpel Contact & Concepts, 2016