De Laak, slimme combinaties van wonen, zorg en vernieuwingen

De Laak:  slimme combinaties van wonen , zorg en voorzieningen

In de Laak was een grote sociale woningbouwprogramma opgenomen. Portaal wilde echter meer differiëntatie door ook zorgvoorzieningen te realiseren. St. Pieters en Bloklands Gasthuis (SPBG),  groepswonen voor ouderen initiatief, NAH-woonvorm en  zorgaanbieders voor een gezondheidscentrum haakten aan. Zo kwam er een gemixt programma tot stand met  woningen, woonzorgvormen en voorzieningen. Dit vroeg ook om nieuwe manier van omgaan met de diverse financiële stromen mede ook door (toekomstige) wijzigingen in zorgstelsel en wens om duurzaam programma te realiseren. Het nieuwe SPBG biedt onderdak aan ouderen met diverse zorgbehoeften, zoveel mogelijk in reguliere woningen. Voor bewoners uit het oude verzorgingshuis is die ‘riantheid’ even wennen. Naast kantoren kent het ook een  Brasserie en Grandcafé. Deze zijn voor de ouderen en buurtbewoners bedoeld. Deze activiteiten worden steeds verder uitgebouwd. Onder andere door dekamers.nl en door het SPBG zelf. Het naastgelegen medisch centrum kan daarnaast veel diensten bieden. Denk aan huisarts, fysio en apotheek. In dit centrum zitten 14 organisaties onder een dak en kunnen elkaar  daardoor snel vinden. Enkele medische verrichtingen die normaal in het ziekenhuis plaatsvinden,  kunnen nu hier worden uitgevoerd.  Bijzondere samenwerking met ook financiële voordelen dus. Minister Schippers heeft in 2011 in eigen persoon, dit centrum geopend.

© Simpel Contact & Concepts, 2016