De Bloemschevaert: woonkwaliteit & zorginnovatie

De Bloemschevaert: Woonzorg met toepassing van nieuwste inzichten.

Veel verzorgingshuizen en aanleunwoningen zijn aan vernieuwing toe. Zo ook de Bloemschevaert in Roosendaal.  Stichting Groenhuysen realiseert hier met woningcorporatie AAW een toekomstbestendig woonzorgcomplex of beter gezegd een hele  wijk. In aanbouw zijn  187  driekamer- appartementen intramuraal en extramuraal,   7 groepswoningen met 57 twee- kamerappartementen voor mensen met PG- of Somatiek problematiek en diverse voorzieningen als een Silverfit, GrandCafé, Huisartsenpraktijk en Beauty.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

Zo veel mogelijk zelfstandig wonen

Eigen regie met ondersteuning waar nodig.

Inzet van nieuwe technologie en sociale innovatie.

Simpel Contact & Concept ondersteunt  Stichting Groenhuysen met  projectmanagement qua bouwprogramma en opzet van een nieuw zorg-& dienstenconcept. Uitdagingen op gebied van vastgoed zijn flexibiliteit van functies, domoticatoepassingen,  multifunctioneel ruimtegebruik, veranderende woningmarkt en regelgeving.

Qua welzijn, zorg en diensten zijn er nieuwe ingrediënten:  samenwerking met huisartsen, een nieuw horecaconcept, participatie van famile en wijk met (digitaal) contact, beeldbegeleiding/Zorg op afstand,  intramuraal  werken volgens ‘thuiszorgprincipes’  en ‘ van zorgen naar ondersteunen’, nieuwe doelgroepen, overgang van oude naar nieuwe situatie  en veranderende regelgeving en exploitatie.

Betrokken partijen o.a. : Stichting Groenhuysen, Aramis Alleewonen, BAM, Spring-architecten.

Voor actueel nieuws klik hier.

© Simpel Contact & Concepts, 2016