Coninckshoven, wonen met zorg en webportal

Langer thuis? Ja dat kan, door slimme programmering in een woonservicezone, een goede toegankelijke woning, handige samenwerking en inzet van domotica en ICT en social media.

De Conickshoven is een seniorencomplex in de wijk Leidsche Rijn bij Utrecht.  Naast kleinschalig groepswonen, kortdurende opnamens en een zorgpunt zijn hier 80 seniorenappartementen gerealiseerd. Deze ouderen kunnen hierdoor ook met toenemende zorgbehoefte blijven wonen.

Naast goede productmarktcombinatie met de juiste services is er nog meer gerealiseerd. Zoals de webportal en apps waarmee makkelijk onderling contact kan worden gelegd en eenvoudig diensten kunnen worden aangeboden voor contact, veiligheid, beeldzorg en services, door de corporatie, bewoners zelf en zorg waar nodig. Zoals de thuiszorg of het partijen uit het gezondheidcentrum. Ook zijn er diverse voorzieningen voor domotica om langer thuis wonen te faciliteren en de medewerkers ten dienste te zijn. De portal kan ook voor onderling contact tussen professionals worden gebruikt en biedt toegang tot gezamenlijke info zowel op pc, tablet als smartphone. De portal is daarmee geschikt voor:

– idee- en planvorming voor overleg met professionals, (kandiaad)bewoners en voor PR

– als community en webportal

– voor diverse services bij complex, woonservicezone of klantgoep ook voor meerdere teams of samenwerkingende partijen in de keten.

Hiermee zijn diverse voordelen zowel voor de cliënten en bewoners zelf langer thuis, eerdere doorstroming, flexibele hulp en eigen regie. En voor partijen  die klantgericht willen werken, zelfregie hoog in het vaandel hebben staan of  zoeken naar concretisering van nieuwe doelmatige diensten. Goed voor people, planet en profit dus.

Cocreation en services anno nu.

Lees er straks meer over in de nieuwe publicatie van Agentschap NL   of neem contact op.

© Simpel Contact & Concepts, 2016