BaLaDe, de grootste multifunctionele accomodatie in NL.

27 organisaties onder één dak . In 2000 waren twee scholen, een speelzaal en kinderopvang aan vernieuwing toe. De gemeente Waalwijk benaderde woningbouwcorporatie Casade om dit te faciliteren. Tegelijkertijd waren partijen bezig om een woonservicezone met voorzieningen op te zetten. Met de ervaringen dat functiebundeling tot versterking van diensten en financiële voordelen kan opleveren, zijn alle maatschappelijke organisaties in de 3 wijken benaderd. Dit heeft geresulteerd in BaLaDe, 21.000 m2 met woon(zorg)woningen en veel maatschappelijke voorzieningen. Balade is daarmee de grootste Multi Functionele Accommodatie (=MFA) van Nederland. In de programmering en planproces is er naar functieversterking en efficiency voordelen gezocht. Zoals multifunctioneel gebruik, combinaties infra.

 

De missie van BaLaDE is onlangs aangescherpt tot: ‘Het welzijn van de wijkbewoners verhogen en het zelfstandig blijven wonen faciliteren’ . De dienstverlening en kosten/baten kunnen nog verder worden verbeterd. Mede daarom wordt er nu een business plan uitgewerkt voor o.a. nieuwe business met functieversterking, meer bekendheid en facilitaire samenwerking. Nieuwe slimme samenwerkingen, online dienstverlening en inzet van social media, cocreatie met gebruikers en bewoners, kunnen hieraan bijdragen.

 

Naar BaLaDe

© Simpel Contact & Concepts, 2016