Nieuws

WMO uitdaging: Wat kan jouw organisatie of gemeente met Eigen Kracht en ICT?

WMO uitdaging: Wat kan jouw organisatie of gemeente met Eigen Kracht en ICT?

 3 tips met ICT voor grip op eigen regie en langer thuis –   

Oudere langer thuis met zelfregie en ICT

Oudere langer thuis met zelfregie en ICT

De verkiezingen en coalitie vorming zijn achter de rug en de voorbereidingen van de WMO gaan gewoon door. Ondanks het nieuwe wetsvoorstel WMO waarbij de persoonlijke verzorging naar de ZVW gaat, blijft de opgave fors. Jeugd, participatie en ondersteuning van de eigen kracht, vallen straks allemaal onder verantwoordelijkheid van de gemeente en deze transitie gaat gepaard met een forse bezuiniging. In mijn gesprekken met gemeenten en organisaties merk ik dat ze zoekende zijn naar hoe zij de burger en cliënten kunnen ondersteunen

“Meer eigen regie”  “Jazeker”, ‘”Langer zelfstandig wonen?”  ‘”Uiteraard!”

“Ondersteuning van de eigen kracht en betere samenwerking?”  “Natuurlijk!”

Maar de grote vraag is HOE?

Gelukkig kun je met de juiste ICT tools en aanpak de burger, cliënten en professionals enorm helpen.

De tijd dringt.

Inmiddels zijn we nog maar een half jaar verwijderd van 1 januari 2015. De dag waarop de nieuwe WMO in werking treedt. Veel zaken die eerst onder AWBZ vielen zijn dan overgeheveld naar de gemeente en ZVW. Het is de taak van de gemeente om de burgers goed te informeren over de nieuwe situatie en de toegang te regelen. De voorbereidingen zijn volle gang, al zijn er nog vele onduidelijkheden. Veel gemeenten zijn daarom met hun corporaties, zorgpartijen en welzijnsorganisaties in gesprek over wat zij te bieden hebben. Ze vergeten vaak echter een belangrijke nieuwe mogelijkheid: Nieuwe media en ICT  kan heel concreet de eigen kracht ondersteunen. Hieronder lees je meer over:

  1. – De juiste info met de Sociale kaart
  2. – Handige online tools voor professional en cliënt
  3. – Met een webportal en diensten meer regie, contact en langer thuis voor bewoners, mantelzorg en  professionals.

      

1. Juiste info met de Sociale Kaart

Ga er maar een aan staan. Eenvoudig zoeken bij wie je moet zijn als je een vraag hebt. Stel je ben 75, je man is net overleden en binnenkort wordt je opgenomen in het ziekenhuis. Hoe moet dat? Of het gaat niet goed met je buurman. Hij vertoont zich bijna niet meer buiten, krijgt geen bezoek en als je hem ziet, ziet hij er onverzorgt en zwakjes uit. Bij wie kan je terecht? Hoe kun je hem helpen?

Ook als professional weet je niet altijd hoe je moet doorverwijzen. Als wijkregisseur, verpleegkundige, huisarts of als medewerker van een corporatie, welzijn of zorgpartij of WMO Loket, wordt dat wel vaak van je verwacht. Met een online sociale kaart wordt dat voor bewoners èn professionals heel eenvoudig.

2.       Handige online tools voor professional en cliënt

Naast de juiste info en doorverwijzing zijn er voor een professional meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van huisbezoeken en keukentafelgesprekken, signalering en begeleiding. Er zijn steeds meer tools die dit kunnen faciliteren. Denk aan inzicht in het dossier, online administratie maar kan er ook  gewerkt worden aan een traject via online hulp of e-health. Dit laatste ondersteunt de cliënt bij de eigen regie of omgang met probleem of ziekte. Daarnaast biedt het de professional diverse mogelijkheden. Zo kan de zorg naast live consulten of begeleiding worden versterkt met bewezen goede resultaten en meer besparingen.

3.       Met een webportal en diensten meer regie, contact en langer thuis 

De WMO gaat er vanuit dat je jezelf eerst probeert te helpen en als dat niet gaat je eigen netwerk aanspreekt. Als oudere doe je er daarom wijs aan om je banden met je buren en familie goed te houden. Of nog beter, je netwerk te vergroten. Maar dat valt nog niet mee. Zeker niet voor ouderen.  Ontmoeting en contact zijn erg belangrijk en ICT draagt daaraan bij. Een eenvoudige, flexibele webportal bij met gerichte info en functies voor contact met familie, kennissen en hulpverleners waar je zelf de regie over voert, kunnen bewoners en professionals erg helpen. Denk aan beeldcontact, afspraken en een gedeelde agenda. Maar ook aan een sociale kaart, e-health,  of lokaal activiteitenaanbod. Deelnemers nemen en houden vanuit hun eigen situatie en met hun eigen netwerk het heft in eigen hand. Dus, meer grip op eigen regie, contact en langer thuis. En professionals en mantelzorgers kunnen slimmer ondersteunen met een gerust gevoel.

Bewoner met SimpelGo

Bewoner met SimpelGo voor meer regie

Wil je meer weten hoe jij en je gemeente of organisatie, de eigen kracht en langer thuis slim kunnen ondersteunen?

Geef je dan voor 31 mei op voor innovatiescan-gesprek. Dit gesprek is kosteloos en kan telefonisch of per skype. We bespreken waar jij en je organisatie staan en welke kansen er zijn. Heb je interesse? Wacht niet te lang. De tijd dringt en er zijn slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar.

 

Hartelijke groet, ir. Annelies Lammers

Simpel Contact & Concepts, grip op zelfstandig wonen, helpt organisaties en mensen zelf met nieuwe woonzorgconcepten, diensten en technologie voor langer zelfstandig(er) wonen.

En natuurlijk mag je deze informatie doorsturen naar collega’s of bekenden.

Comments are closed.

© Simpel Contact & Concepts, 2016