Nieuws

Berichten

WMO uitdaging: Wat kan jouw organisatie of gemeente met Eigen Kracht en ICT?

–  3 tips met ICT voor grip op eigen regie en langer thuis –    De verkiezingen en coalitie vorming zijn achter de rug en de voorbereidingen van de WMO gaan gewoon door. Ondanks het nieuwe wetsvoorstel WMO waarbij de persoonlijke verzorging naar de ZVW gaat, blijft de opgave fors. Jeugd, participatie en ondersteuning van de eigen kracht, vallen straks allemaal onder verantwoordelijkheid van de gemeente en deze transitie gaat gepaard met een forse bezuiniging. In mijn gesprekken met gemeenten en organisaties merk ik dat ze zoekende zijn naar hoe zij de burger en cliënten kunnen ondersteunen.  “Meer eigen regie”…

Op TV met E-book over langer zelfstandig wonen van ouderen

Steeds mensen willen langer zelfstandig wonen en door de veranderende regelgeving zoals de AWBZ, ZVW en WMO moeten ze dat ook. Veel hoor je over bezuinigingen maar er zijn ook allerlei dingen die mensen zelf kunnen oppakken maar waar je niet aan denkt. Denk aan slimme hulpmiddelen, ICT maar ook inzet van je eigen kracht en netwerk. Dat geldt ook voor organisaties zoals gemeenten, welzijn- en zorgpartijen en woningbouwcorporaties. UindeWijk kwam langs om een item te maken over dit onderwerp n.a.v. mijn E-book: Drie manieren om langer zelfstandig te wonen, maar organisaties te weinig benutten. Een onderwerp waar heel veel organisaties en…

Domotica en ZorgopAfstand: van frustratie naar uitrol + kans op gratis toegang congres

en maak kans op gratis consult of toegang tot domotica congres Dit artikel is ook verschenen op www.corposcoop.nl en www.sbo.nl Wellicht bent u bezig met een project: domotica of zorg op afstand. Het begin klonk zo logisch. Een aantal handige technische hulpmiddelen die zouden bijdragen aan meer comfort, gemak en ondersteuning van de zorg.  Er werd budget gevonden- zelfs wat subsidie – en met een groepje mensen werd er enthousiast gestart. Toen kwam de weerbarstige praktijk.  “Het werkt niet”, “Dat is toch alleen voor luxe woningen?”, “We gaan onze zorg niet vervangen door techniek!”. Veel domoticaprojecten eindigen in ware hoofdpijndossiers…

Corporaties, laat de kansen voor ouderen niet liggen!

Laat de kansen voor ouderen niet liggen!  5 kansen  voor corporaties om ouderen langer thuis te laten wonen   Onlangs sprak ik een directeur van een woningbouwcorporatie. Op de vraag: “Hoe gaat het?” gaf hij een niet al te rooskleurige antwoord. “Het zijn niet de beste tijden voor onze sector. We moeten veel middelen inleveren, de woningmarkt ligt op zijn gat, ons imago is aangetast en we hebben alle nieuwbouwplannen moeten intrekken”. Daarop vroeg ik wat ze voor ouderen doen.  “Eerlijk gezegd, niet veel. We hadden mooie plannen voor een nieuw seniorencomplex maar de financiële armslag ontbreekt en het leefbaarheidsbudget staat…

Slimme functiecombinaties, meer rendement Blad B&G

Artikel Blad B &G, uitgave BNG bank en VNG Een school dat wordt omgezet in een woning, een huisartsenpost in een woon-zorgcomplex, en ruimte met gezamenlijke services voor klanten, medewerkers en bezoekers voor meerdere organisaties: drie voorbeelden van duurzame combinaties van wonen, welzijn, zorg.  Ze bieden voordelen in strategische, tactische én praktische zin. Ook in tijden van bezuinigingen zijn er mogelijkheden. Niet alles gaat echter vanzelf. Simpel Contact & Concepts zette een aantal voorbeelden en inzichten voor de leden van BNG bank en VNG in het Blad B&G op een rij. Of download het hier:  2013-Blad B&G Functiecombinaties-Lammers SimpelContact.

Multifunctionele Accommodaties en inzet van Social Media: symposium 22/6

Kranten staan er vol mee en dagelijks is het op tv: Social media. ‘Volg ons op onze facebook’, of ‘Twitter mee’. In ons privéleven is social media niet meer weg te denken en voor de jongere generatie zijn de Social Networks een way of life. Maar kan Social media en ICT ook anders worden ingezet voor Multifunctionele Accommodaties (MFA)en haar gebruikers? Kan het bijdragen aan extra bekendheid? Kun je het inzetten voor een stukje co-creation a la the civil society– of WMO gedachte? En hoe zet je het op? Bestaande platforms of toch een eigen community met informatie en nieuwe…

Grijze pakken? Ik ga voor kleur! Provada 2012

Het is weer Provadatijd! Voor de mensen die dat niet kennen? 3 Dagen vastgoedbeurs met heel veel grijze pakken… Ik ga voor kleur: op zoek naar pakken met inhoud. Partijen die een mening hebben of wat durven. Ook in deze tijden. Bijvoorbeeld op het gebied van zorgvastgoed of om beter wonen te faciliteren. Vorig jaar was mijn eerste keer. Ik kreeg een uitnodiging, mede om een publicatie op het corporatieplein onder de aandacht te brengen. Toch moest ik even nadenken: “Hoor ik daar wel tussen?” “Wat heb ik er te zoeken?” Ik oordeelde dat de beste test zelf gaan is. Nieuwsgierig…

De kracht van functiecombinaties – ook met wonen en zorg- Download Toekomstwaarde Nu!

Toekomst van gebiedsontwikkeling? Wie De Slag Om Nederland – een programma van de VPRO op Ned. 2 op maandagavond of via twitter volgt (#DSON), ziet talloze voorbeelden van leegstand in ons land.  Terwijl veel partijen inclusief gemeenten  hier mee doorgaan, vragen burgers zich af hoe dit toch kan. De programmamakers leggen deze carrousel uit. Conclusie,  het moet anders; grond en middelen raken uitgeput en de markt ligt op zijn gat. Toch is er behoefte aan vernieuwingen in de wijken en gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld nieuwe vormen van wonen en werken maar ook om de vergrijzing op te vangen. Maar hoe realiseer je…

Toekomstwaarde Nu! Boek1 met E-health en Zorgvastgoed

Toekomstwaarde Nu! Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling Met E-health? Ja, het kan! De SBWU en de Tussenvoorziening is met support van Simpel Contact & Concepts verschillende E-health pilots gestart. Met inzet van nieuwe media zoals beeldcontact krijgen mensen met diverse problematiek begeleiding thuis of exta support in beschermde woonvormen. Het mes snijdt aan meerdere kanten: – Bewoners, cliënten behouden meer regie en kunnen langer thuis blijven wonen of eerder zelfstandig wonen. – Nieuwe betaalbare zorgarrangementen kunnen worden ontwikkeld. – En op verschillende vlakken kan financiëel en maatschappelijke rendement wordten behaald. Ook kan het gevolgen hebben voor de woningmarkt en gebiedsontwikkeling.  Lees meer  over…

© Simpel Contact & Concepts, 2016