Nieuws

De kracht van functiecombinaties – ook met wonen en zorg- Download Toekomstwaarde Nu!

De kracht van functiecombinaties – ook met wonen en zorg- Download Toekomstwaarde Nu!

Toekomst van gebiedsontwikkeling?

Wie De Slag Om Nederland – een programma van de VPRO op Ned. 2 op maandagavond of via twitter volgt (#DSON), ziet talloze voorbeelden van leegstand in ons land.  Terwijl veel partijen inclusief gemeenten  hier mee doorgaan, vragen burgers zich af hoe dit toch kan. De programmamakers leggen deze carrousel uit. Conclusie,  het moet anders; grond en middelen raken uitgeput en de markt ligt op zijn gat. Toch is er behoefte aan vernieuwingen in de wijken en gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld nieuwe vormen van wonen en werken maar ook om de vergrijzing op te vangen. Maar hoe realiseer je dat?

Waarde denken en samenwerking!

ToekomstwaardeNU!, de kracht van functiecombinaties is een praktijkboek , ‘vliegwiel voor gebiedsontwikkeling’ dat is uitgebracht door het Agentschap NL in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Dit boek bevat veel voorbeelden hoe door samenwerking in plan- en gebiedsontwikkeling, exploitatie en diensten meer wordt bereikt dan door alles op je eentje doen. Meerwaarde voor klant, people, planet en met financiële voordelen (profit). Veel voorbeelden in de bouw, infra, milieu, energie maar ook in slimme combinaties van wonen en zorg. Samenwerkingen tussen corporaties, overheden, bedrijven, zorgpartijen en bewoners zelf. Het boek bevat een parade aan praktijkvoorbeelden.

Lees bijvoorbeeld over:

  • – BaLaDe de grootse multifunctionele accommodatie in Nederland.
  • – Slimme combinaties van wonen, zorg en voorzieningen in de Laak tussen corporatie, gezondheidscentrum en ouderenzorg met winst voor de hele buurt.
  • – Langer thuis wonen in een woonservicezone met inzet van webportal of domotica.

Teveel om op te noemen in kader van deze blog.

Bekijk de hele publicatie hier  of op de site van AgentschapNL.

 

Lange adem, maar wel een frisse

Deze manier van bouwen en samenwerken betekent dat er vernieuwingen nodig zijn. Aan de voorkant vraagt dit om investering in tijd maar ook om over de eigen schotten heen te durven kijken. Waar is behoefte aan? Wat voor kansen bieden het gebied en partijen zelf? En wat levert het straks op aan rendement? Een lange adem is vereist, maar wel een verfrissende-en hopelijk een duurzame. Lees erover in het boek en volg de projecten op deze blog. En heeft u tips, ze zijn van harte welkom.

foto: Rogier Boogaard

ir. Annelies Lammers is eigenaar van Simpel Contact & Concepts, Grip op zelfstandig wonen en is auteur van enkele artikelen in het boek. www.simpelcontact.nl

 

Deze blog is ook te volgen op www.corposcoop.nl

© Simpel Contact & Concepts, 2016