Nieuws

Corporaties, laat de kansen voor ouderen niet liggen!

Corporaties, laat de kansen voor ouderen niet liggen!

Laat de kansen voor ouderen niet liggen! 

5 kansen  voor corporaties om ouderen langer thuis te laten wonen 

 Onlangs sprak ik een directeur van een woningbouwcorporatie. Op de vraag: “Hoe gaat het?” gaf hij een niet al te rooskleurige antwoord. “Het zijn niet de beste tijden voor onze sector. We moeten veel middelen inleveren, de woningmarkt ligt op zijn gat, ons imago is aangetast en we hebben alle nieuwbouwplannen moeten intrekken”. Daarop vroeg ik wat ze voor ouderen doen.  “Eerlijk gezegd, niet veel. We hadden mooie plannen voor een nieuw seniorencomplex maar de financiële armslag ontbreekt en het leefbaarheidsbudget staat onder druk. Ik zou niet weten wat we nu in onze gemeente in deze tijden voor onze ouderen kunnen doen.” Ik antwoordde dat er juist nú een enorme kansen voor corporaties liggen, met name juist voor deze doelgroep. Van een corporatie is al snel 30 tot 50 % van de huurders 55-plusser. Door de veranderende regelgeving kunnen mensen niet meer naar een verzorgingshuis en moeten ze verplicht langer thuis wonen. En laat dat laatste nou de corebusiness van corporaties zijn. Daarop zat de directeur op het puntje van zijn stoel.

 

Kans 1. Ouderdom komt met gebreken: opplussen helpt

Met de ouderdom komen helaas ook de gebreken zoals slechter ter been raken en een verminderde motoriek. Vooral lager opgeleiden, waar veel huurders toe behoren, krijgen al vanaf hun 53e te maken met chronische gezondheidsklachten aldus hoogleraar Buskens in NRC (7 okt.jl).  Opplusmaatregelen kunnen helpen om de kans op vallen te verkleinen of juist de mobiliteit te vergroten.  Corporaties kunnen dit op verschillende manieren aanbieden. Bijvoorbeeld bij renovaties van complexen of een toolkit met ‘verbeteringen’ voor individuele woningen als de vraag zich voordoet.

 

Kans 2. Benutten van de eigen kracht

Ouderen weten vaak wat ze nodig hebben en  hebben zelf ook wat bieden. Denk aan wat ouderen in ‘groepswonen voor ouderen’ voor elkaar kunnen betekenen. Vaak ondernemen zij allerlei activiteiten. Samen spelletjes doen, koffie drinken of er samen op uitgaan. Anderen helpen elkaar bij de boodschappen doen of als het even iets minder gaat na een ziekenhuisopname.   De kunst is om deze eigen kracht aan te moedigen.   Een voorbeeld is een maatjesproject of om een prijsvraag uit te schrijven met het beste idee voor langer zelfstandig wonen. Deze voorbeelden zijn goed voor de binding, zelfredzaamheid en eigenwaarde van mensen.

 

Kans 3. Slimme samenwerkingen om te ontzorgen

Veel ouderen hebben meer nodig dan alleen een geschikte woning. Vaak hebben ouderen allerlei vragen over praktische zaken: hulp bij tuin of klussen in huis. Een corporatie kan zelf een telefonische plus-service opzetten maar kan er ook voor kiezen om dit anders te organiseren. Zeker als het ook om andersoortige vragen gaat zoals eenzaamheid of zorgproblematiek. Zo kan zij een samenwerking aangaan met een vrijwilligerscentrale, een thuiszorgorganisatie of WMO-loket. Zo helpen zij samen de oudere te ontzorgen.

 

Kans 4. Met domotica en ICT meer veiligheid en contact.

Er zijn veel mogelijkheden om diensten slimmer te organiseren met ICT en Domotica. Niet alleen op facilitair gebied en energie maar ook voor de mensen zelf. Denk aan meer persoonlijk contact, eigen regie, zorg op afstand en slimmer werken. Wat kan een webcam en beeldcontact bijvoorbeeld betekenen voor een oudere?  (Daarover meer in het volgende blog en in onderstaand e-book).

 

Kans 5. Imagoverbetering

Als je als corporatie net dat beetje meer biedt aan je oudere huurders kun je van onschatbare waarde zijn. Vaak is deze doelgroep al heel erg lang ‘klant’ en hebben ze vertrouwen in een corporatie. Als je deze kansen aangrijpt, dan kun je niet alleen onderscheidend zijn voor je oudere huurders maar ook voor de maatschappij en je imago verbeteren. Door veranderingen in kader van de WMO  waarbij zaken meer op lokaal niveau en ‘van onderop’ dienen te worden opgelost,  kan de corporatie hét verschil maken. In plaats van één nieuwbouwwoning te realiseren kun je met hetzelfde budget álle oudere huurders ondersteunen. Daarmee is de corporatie een belangrijke partner voor organisaties, maar zeker ook voor de oudere zelf om langer zelfstandig te blijven wonen.

Gratis E-book ‘Drie manieren om ouderen langer thuis te laten wonen,

–          die organisaties te weinig benutten – ’

Wil je meer weten over langer zelfstandig wonen? Download dan het E-book:

Lees meer over mijn superoma, de uitdagingen voor woon- & zorgaanbieders van deze tijd, nieuwe benaderingen en voorbeelden met zorg, eigen kracht, bouw en ICT & apps maar ook gewoon met hele kleine concrete dingen dichtbij huis. En natuurlijk: tips voor organisaties die direct aan de slag willen.

Deze blog is ook verschenen op corposcoop.

Comments are closed.

© Simpel Contact & Concepts, 2016