Nieuws

Vivalib: Hoe (ver) bouw je een eigentijds 55+ woning naar bewezen Frans recept?

Vivalib: Hoe (ver) bouw je een eigentijds 55+ woning naar bewezen Frans recept?

– Onderstaand artikel verscheen ook op  Building Holland en Duurzaamgebouwd

Seniorenwoningen’, ‘zorgvastgoed het is hot. Tenminste, dat lijkt zo te zijn, gezien de vele initiatieven die er op de markt zijn. Er zijn echter maar weinig projecten die navolging krijgen. Ondanks dat we toch echt steeds meer ouderen krijgen. Sterker nog, door veranderende regelgeving en het sluiten van verzorgingshuizen worden mensen gedwongen om naar alternatieven te zoeken. Veel mensen willen ook geschikte oplossingen maar dan geen stigmatiserende.  Hier hebben onze buren uit Frankrijk al jarenlange ervaring mee. Niet alleen met de harde kant qua bouw en verbouw maar ook met de zachte kant voor ‘aging well’.

Woningvoorraad niet geschikt.

Ondertussen brokkelt de verzorgingsstaat in Nederland af.  Er wordt niet meer automatisch voor je gezorgd maar de overheid verwacht dat je het zelf met je eigen ‘netwerk’ oplost. ‘Zolang mogelijk thuis’ en ‘zo snel mogelijk weer naar huis’ luidt het devies. Uit divers onderzoek blijkt echter dat de woningen in Nederland hier niet voor zijn uitgerust.

Zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Estea in opdracht van KVK  dat anno 2015 er al een tekort is aan ruim 200.000 geschikte woningen en dat dit cijfer de aankomende jaren verdrievoudigd. De mismatch in vraag en aanbod wordt ook door het Aanjaagteam Langer Thuis onderkent.

  • Maar ook onder recent onderzoek dat Unie KBO  liet uitvoeren onder 600 65-plussers  wordt dit onderschreven:
  • Maar liefst 72 procent van deze ouderen zijn van mening dat er te weinig geschikte seniorenwoningen in Nederland zijn.
  • En twee derde van deze senioren “verwacht niet dat hun kinderen een handje zullen toesteken wanneer dat nodig is”.
  • Maar slechts 2 procent zou graag bij familie intrekken, als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. (Bron: SKIPR, maart 2015).

Maar wat is dan wel een passend antwoord? Hoe zorg je ervoor dat je iets bouwt wat wel aansluit  op de wensen van huidige ouderen? Hoe biedt je als corporatie een duurzame oplossing voor langer thuis? Of dat je als belegger of bewoner investeert in een toekomstbestendig project?

Frans proven ! woonconcept nieuwbouw en renovatie met e-health

Frans proven ! woonconcept nieuwbouw en renovatie met e-health

VIVALIB, evolutief wonen

In Frankrijk is de vergrijzing al langer gaande.  Enkele vooraanstaande Fransen hebben daarom laten onderzoeken wat je nu echt nodig hebt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen in je eigen buurt. Daar is een woonconcept uit ontstaan die middels een zorgvuldig proces op maat kan worden toegepast. In zowel de nieuwbouw, bestaande bouw,  commerciële markt als sociale huur. Een totaal oplossing van vastgoed, thuistechnologie tot sociaal contact en e-health, zonder afhankelijk te zijn van een zorgaanbieder:  VIVALIB, evolutief wonen. De woning evalueert met je veranderende behoeften mee. Aging well, noemen we dat. Maar ook – niet onbelangrijk –  de woning voorkomt dure zorg en ontzorgt mantelzorg. Dit alles maakt dat Vivalib inmiddels bij duizenden woningen wordt toegepast. Door ontwikkelaars, bouwers,  beleggers, corporaties en gemeenten. Daarnaast wordt het erkend door diverse instanties van St. Alzheimer tot het Ministerie, verzekeraars, pensioenfondsen en natuurlijk ouderen zelf.

Building Holland 

Wil je meer weten over Vivalib, evolutief wonen?

Op donderdag 2 april 11.30 geven we samen met KVK een presentatie op Building Holland.  Wil je hier gratis naar toe, meer info of een ‘Salon Vivalib’ bijwonen?  Klik dan hier. Of stuur een mail.

En natuurlijk mag je dit artikel delen.

Hartelijke groet,

ir. Annelies Lammers,
Directeur + Expert
Simpel Contact & Concepts
Grip op zelfstandig wonen
Partner Sedha-Vivalib
info@simpelcontact.nl

Comments are closed.

© Simpel Contact & Concepts, 2016